Deutsch - Vietnamese

Trang:   1  [2] - Tổng cộng: 6 bài

ĐÀO TẠO NGHỀ SONG HÀNH NÂNG CHẤT NGUỒN NHÂN LỰC

Ngày 29-9, tại Trường cao đẳng nghề Ðồng Nai, Sở LÐ-TBXH phối hợp với Ủy ban Tương trợ người Việt Nam tại Ðức tổ chức hội thảo thông tin dạy nghề cho một số trường nghề trên địa bàn.

Chi tiết

Trang:   1  [2] - Tổng cộng: 6 bài

[ Trở về ]