Deutsch - Vietnamese

Trang:   1  [2] - Tổng cộng: 6 bài

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG TIẾP SỨC ĐẾN TRƯỜNG 2008-2009

Mục đích của chương trình Học BổngTiếp Sức Đến Trường (HBTSĐT) này là giúp đỡ các em học giỏi đã trúng tuyển vào càc trường ĐH hay Đ, nhưng gia đình các em đó quá nghèo, nếu không được giúp đỡ về tài chánh, các em có nguy cơ phải bỏ học.

Chi tiết

Trang:   1  [2] - Tổng cộng: 6 bài

[ Trở về ]