Deutsch - Vietnamese
HỌC BỔNG TIẾP SỨC ĐẾN TRƯỜNG 2019

Hưởng ứng chương trình `vì ngày mai phát triển’ của báo Tuổi Trẻ, UBTT kêu gọi sự đóng góp ủng hộ tích cực của các anh chị và các bạn cho kinh phí học bổng TSĐT cho tân sinh viên, giúp các bạn trẻ vững tin trong học tập. Đây sẽ là sự hỗ trợ ban đầu và động lực tinh thần để các tân sinh viên tự tin viết tiếp ước mơ cuộc đời.