Deutsch - Vietnamese
DỰ ÁN XUẤT BẢN TỦ SÁCH HỌC NGHỀ “NHẤT NGHỆ TINH”

A/ NHU CẦU THỰC TIỄN VÀ MỤC ĐÍCH CỦA DỰ ÁN:

- Đào tạo lực lượng lao động có tay nghề và nâng cao kỹ năng nghề nghiệp để phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, đã và đang là nhu cầu bức thiết của xã hội Việt Nam.
- Ngân sách dành cho dạy nghề đã được gia tăng (năm 2009 là 1.200 tỉ đồng, tăng 13 % so với năm 2001), nhiều trường, trung tâm dạy nghề đã được thành lập, kể cả ở các huyện vùng nông thôn. Tuy vậy, tài liệu học tập, thiết bị dạy nghề, trình độ giáo viên dạy nghề đang còn thiếu và yếu kém.
- Tâm lý xã hội, nhìn chung vẫn còn chuộng bằng cấp, thích có bằng đại học hơn là bằng cấp về nghề. Chương trình “Nhất nghệ tinh” do báo Tuổi Trẻ, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, báo Giáo Dục TPHCM và Saigon Times Foundation (STF) phối hợp tổ chức từ năm 2009, là một cố gắng để điều chỉnh dần tâm lý này.
- Để hưởng ứng chương trình “Nhất nghệ tinh” nói trên và để đáp ứng phần nào nhu cầu về tài liệu học nghề, tủ sách học nghề với tên gọi “Tủ sách Nhất nghệ tinh” (NNT) ra đời và sẽ ra mắt những cuốn sách đầu tiên trong năm 2010.

B/ NỘI DUNG DỰ ÁN:

I/ “Tủ sách NNT’ chủ trương viết hoặc dịch những cuốn sách truyền thụ kỹ năng nghề nghiệp cho đối tượng người đọc là học sinh, sinh viên học nghề, một bộ phận thầy giáo dạy nghề và những người muốn biết thêm về một nghề nào đó. Yêu cầu chung về nội dung là: bổ ích nhờ tính thiết thực và chất lượng chuyên môn cao.

II/ Qui cách của tủ sách:
- Khổ sách thống nhất: sẽ bàn với nhà xuất bản.
- Số trang tối đa: không quá 200 trang.
- Trên bìa 1 in logo Tủ sách NNT.
- Hành văn rõ ràng, dễ hiểu, có hình ảnh minh họa.
- Tác giả (hoặc dịch giả) giữ bản quyền đối với công trình của mình. Nhà xuất bản được độc quyền khai thác bản quyền trong 5 năm tính từ ngày nộp lưu chiểu cho lần xuất bản thứ nhất.

III/ Các công việc chính của qui trình xuất bản:
1. Xác định lĩnh vực ngành nghề, lựa chọn đề tài và lập danh sách dự kiến xuất bản theo kế hoạch hàng năm.
2. Chọn lựa và mời tác giả, dịch giả viết hoặc dịch sách.
3. Giao dịch giải quyết vấn đề bản quyền.
4. Biên tập, trao đổi với tác giả (dịch giả) để hoàn chỉnh bản thảo.
5. Làm việc với nhà xuất bản để giải quyết các khâu: giấy phép xuất bản, in ấn, phát hành.
6. Giới thiệu sách trên các phương tiện truyền thông.
7. Ngoài số sách nhà xuất bản phát hành, sẽ mua lại từ 500 cuốn đến 1000 cuốn để gửi tặng các thư viện, các trường dạy nghề.
8. Thu thập và phản hồi ý kiến người đọc.

C/ BAN TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ ÁN: Gồm 2 đơn vị: Saigon Times Foundation và Ủy ban tương trợ người Việt ở CHLB Đức.
• Saigon Times Foundation (STF): Một tổ chức xã hội phi lợi nhuận với mục tiêu góp phần đào tạo nguồn nhân lực ở Việt Nam, do Saigon Times Group sáng lập năm 2002.
• Ủy ban tương trợ người Việt ở Cộng hòa Liên bang Đức (UBTT): Một tổ chức xã hội do các chuyên gia và trí thức người Việt ở CHLB Đức thành lập năm 1976.
• UBTT cử người đại diện, đảm nhận các công việc III-1, III-2, III-3, III-4 ở phần B. UBTT sẽ lo thanh toán chi phí bản quyền (nếu có) và thù lao cho tác giả (dịch giả). UBTT cũng sẽ chọn mời một số chuyên gia theo từng lĩnh vực nghề nghiệp tham gia vào ban biên tập của “Tủ sách NNT“.
• STF đảm nhận các công việc III-5, III-6, III-7, III-8 của phần B. STF sẽ lo kinh phí để mua từ 500 đến 1000 cuốn sách mỗi lần xuất bản và chi phí để gửi tặng số sách nói trên đến thư viện các trường dạy nghề. STF cử người làm đại diện để quan hệ với các bên hợp tác thực hiện dự án.
• Những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án sẽ do STF và UBTT bàn bạc thống nhất giải quyết.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23-2-2010

TM. Saigon Times Foundation TM. UB Tương trợ người Việt ở CHLB Đức
Giám đốc Chủ tịch

 

 

 


Huỳnh Kim Huynh                                                                            Đặng Văn Châm