Deutsch - Vietnamese
LỄ TRAO HỌC HỌC BỔNG ĐẠI HỌC Y KHOA HUẾ