Deutsch - Vietnamese
LỄ KHÁNH THÀNH CẦU BƯU ĐIỆN VÀ TRAO HB CHO HỌC SINH XÃ PHÚ TÂN, CÀ MÂU NGÀY 05-10-2019