Deutsch - Vietnamese
LỄ KHAI GIẢNG VÀ TRAO PHẦN THƯỞNG VÀ HB TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG HÒA BÌNH, XUÂN LỘC, ĐỒNG NAI NGÀY 10-10-2019