Deutsch - Vietnamese
THĂM TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NINH THUẬN (PHAN RANG)